Downloads

You are here: Home/ Downloads

Downloads

Ceol an Gheimhridh:


Fleadh Cheoil Luimnigh:

Fleadh Cheoil Luimnigh 2022 - Timetable.pdf


Fleadh Cheoil na Mumhan:


Fleadh Cheoil na hÉireann:


Miscellaneous:

Rialacha Fleadhanna Ceoil 2017.pdf

SCT Syllabus 2016.pdf

SCT GDPR.pdf

Comhaltas Child Protection Policy.pdf